از اندیشه‌ها

جنون موسمی

همیشه همین است. زمانش را فراموش می‌کنم و بعد چشم...

برای کارن

دومین نامه جانِ خاله. بیشتر از همیشه دلتنگتم....

Ophelia

به ساعت کارمندی بیدار شدم. همه چیز پریده و جز...

بایگانی‌ها

دسته‌ها